ספרי עיון ומחקר    משפט   קניין על פרשת דרכים

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

   חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

קניין על פרשת דרכים
מאת: חנוך דגן

בקניין על פרשת דרכים, חנוך דגן, מבכירי המלומדים בדיני קניין בישראל, מנתח אוסף רחב של סוגיות המצויות בימים אלה בחזית הדיו והמשפטי בדיני הקניין, ביניהן ההגנה החוקתית על הקניין, דיני ההפקעות והגריעות התכנוניות, דיני התחרות וסוגיית הבעלות הציבורית על המקרקעין בישראל, ולצידן קשת רחבה של נושאים קלסיים בדיני הקניין, כגון מהות הבעלות, סוגיית השיתוף בנכסים, אופי השיתוף בין בני-זוג ודיני הבתים המשותפים.

הספר מציג ניתוח מפורט של החקיקה והפסיקה העדכניים בישראל (בפרט הלכות הולצמן, הורוויץ, קריית בית הכרם, אהרונוב, גנז, כנען, צודלר ויעקובי), של ההוראות הרלוונטיות בהצעות-חוק חשובות (בפרט ההצעות לחוק דיני ממונות ולתיקון פקודת הקרקעות) ושל הספרות העיונית בתחום. הדיון בסוגיות השונות ממחיש את טענתו המרכזית של המחבר כי דיני הקניין בישראל ניצבים על פרשת דרכים בין שתי תפיסות של קניין.

קניין על פרשת דרכים מבהיר כיצד זיהויים של קולות מנוגדים אלה בדיני הקניין וליבון ההבדלים ביניהם מסייעים להבנה טובה יותר של פרטי הדוקטרינות הקניינות השונות במשפט הישראלי.

הבחירה בין התפיסה הפורמליסטית, המוניסטית והליברטריאנית של הקניין לבין זו הריאליסטית, הפלורליסטית והליברלית שלו משפיעה על התפתחות הדוקטרינות השונות של שיני הקניין, ועל-כן על שורה ארוכה של תוצאות מעשיות. המחבר אינו מסתיר את העדפתו את התפיסה הריאליסטית, הפלורליסטית והליברלית של הקניין: הוא עומד על יתרונה התיאורטי על-פני התפיסה החלופית לה ומגן על רציותן הנורמטיבית של התוצאות הדוקטרינריות הנגזרות ממנה.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 946 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה