רמות   ספרי עיון ומחקר    עבודה סוציאלית

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 7 ספרים

הזקן, המשפחה והמסגרת המוסדית

מאת: אריאלה לבנשטיין ואסתר יקוביץ

בספר מוצגות ונבחנות שיטות התערבות שונות של העובד הסוציאלי עם הזקן, המשפחה, הצוות במוסד והקהילה, כדי לסייע לזקן בהסתגלות מוצלחת למסגרת המוסדית. הספר מיועד לדיירים ובני משפחותיהם, למנהלים, לעובדים סוציאליים ולעובדים אחרים במוסדות, לעובדים במשרדי ממשלה ובמסגרות אחרות העוסקים בזקנים ולתלמידים המתמחים באוכלוסייה זו.

לדף הספרהזקן, המשפחה והמסגרת המוסדית

הזקן, המשפחה והמסגרת המוסדית

היוועצות מעצימה תיאוריה ומעשה

מאת: רחל ארהרד

ההיוועצות המעצימה היא גישה גנרית, הניתנת ליישום בהקשרים מגוונים על ידי פסיכולוגים, עובדים, סוציאליים, יועצים ובעלי מקצועות נוספים בתחום מקצועות הסיוע ובריאות הנפש, הפועלים בארגונים המספקים שירותי רווחה, שירותי בריאות ושירותי חינוך. גישה זו באה לתת מענה לטענה האומרת כי "התהליך המסייע" מעודד מבלי משים תלות באנשי מקצוע, אין אונים ופסיביות.

לדף הספרהיוועצות מעצימה תיאוריה ומעשה

היוועצות מעצימה תיאוריה ומעשה

זכויות הילד והמשפט הישראלי

מאת: תמר מורג: עורכת, יוסי רחמים: עורך משנה

האם יש להכיר בילדים כנושאי זכויות? במה זכויות של ילדים שונות מזכויות של מבוגרים? מהו היחס הראוי בין ההכרה באוטונומיה של ילדים לבין ההגנה עליהם? איך ילדים תופסים את זכויותיהם? כיצד יש לשתף ילדים בהכרעות הנוגעות בהם? על מי מוטלת האחריות לקידום זכויות ילדים? מהן השלכותיה של הכרה בזכויות הילד בתוך המסגרת המשפחתית? על שאלות אלה, ורבות אחרות, מבקשים כותבי המאמרים שבספר להשיב.

לדף הספרזכויות הילד והמשפט הישראלי

זכויות הילד והמשפט הישראלי

טיפול קצר מועד

מאת: ורד סלונים-נבו

מדוע טיפול קצר מועד? כמה נימוקים לכך: הנטייה של מטופלים להגיע בפועל למספר מצומצם של מפגשים; העדויות האמפיריות המצביעות על שיפור במצבם של מטופלים לאחר משך התערבות קצר יחסית; הסיכוי כי שיפור בתחום ממוקד אחד ישפר את מצבו של המטופל גם בתחומים אחרים; האפשרות להיעזר בטכניקות הלקוחות מטיפולים קצרים גם במסגרת טיפול ארוך, הן כדי להקל תסמינים והן כדי להיחלץ ממצבי תקיעות בטיפול; והאפשרות להתקדם לעבר טיפול ארוך מועד, במידת הצורך, גם אם מלכתחילה העריכו כי טיפול קצר יספיק.

לדף הספרטיפול קצר מועד

טיפול קצר מועד

טראומה כהזדמנות

מאת: שלמה קניאל

גם משבר, דווקא משבר, הוא הזדמנות לשינוי חיובי ולצמיחה (צמיחה פוסט-טראומטית). הצמיחה מתבטאת בהערכה מחודשת של חשיבות החיים, בשיפור היחסים עם אנשים קרובים (משפחה וחברים), בשינוי סדרי עדיפויות בחיים, ובחיים רוחניים עשירים יותר. ספר זה מציע גשר יציב ורחב בין עולם המדע לבין עקרונות מעשיים, הנגזרים מהשילוב בין מחקרים לריאיונות אישיים. אינטגרציה זו נתמכת היטב בשפה אחידה וברורה השווה לכל נפש, ובמודל מארגן המבוסס על שליטה עצמית ומשמעות מַצמיחה.

לדף הספרטראומה כהזדמנות

טראומה כהזדמנות

מן הכוח אל הפועל

מאת: בן-ציון כהן, אלי בוכבינדר - עורכים

ספר זה מציג את "גישת הכוחות" בעבודה סוציאלית, כפי שהיא מיושמת היום במגוון מסגרות מקצועיות בישראל. פרקי הספר, המופיעים כאן לראשונה, חוברו על ידי מלמדי הגישה ומפעיליה, הקשורים כולם לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. ביניהם - מרצים, מדריכים וסטודנטים לתארים גבוהים.

לדף הספרמן הכוח אל הפועל

מן הכוח אל הפועל

נוער בישראל 2005

מאת: גיורא רהב, יוחנן ווזנר, פייסל עזאיזה

הקובץ שלפנינו הוא השני בסדרה שמנסה לבנות גוף של ידע על הנוער בישראל, ובכלל זה על המייחד אותו. כמו בקובץ הקודם, גם כאן מוצג דוח על איכות החיים של הנוער בישראל, המשווה אותה עם זו של הסקר הקודם, וכמו בכרך הקודם, גם כאן מוצגים מאמרים אחדים המתייחסים לבעיות ולהיבטים ייחודיים של חיי הנוער.

לדף הספרנוער בישראל 2005

נוער בישראל 2005


| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה